Python Yorum Satırı İşaretleri

# işareti satırdaki metinleri yorum yapmak için kullanılıyor.

Birden fazla satır kullanılacaksa üç tırnak ile başlar devam eder sonra üç tırnak ile bitirilir ve aralarında ki metin yorum satırı olur.

#bu satır yorum satırıdır. print(“Yorum satırı kullanımı”)
“””
Üç çift tırnak arası yorum satırıdır

“””

print (“Yorum satırı kullanımı”)

#Üç tek tırnak arası da yorum satırıdır