Python Değişken İsimlendirme Kuralları

•    Değişkenler bir harf (a – z, A – Z) veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır. Bunların dışında sayı veya başka bir karakter ile de başlayamaz.

•    Değişken isminde Değişken isminde rakam, alt çizgi(_), büyük veya küçük harf kullanılabilir, özel karakterler kullanılamaz (+,-*/?A!=)({&% vb)

•    Python Türkçe karakter setini kullanmaya izin verse de İngilizce karakter setinin kullanılması tavsiye olunur.

•    Programlama dilindeki özel komut ve deyimler değişken ismi olarak verilemez.

•    Küçük Büyük harf duyarlılığı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Sayi<>sayi —^Sayi değişkeni sayi değişkeni ile aynı değildir.

DEĞİŞKEN İSİMLENDİRMESİ İÇİN STANDARTLAR

^Değişken adlandırma için bazı standartlar vardır. Bu standartlar değişken adının ve içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olarak programcıların daha kolay çalışmasını sağlar. Değişken adı, onun içeriği hakkında bilgi verirse kodun anlaşılması kolaylaşır.

^Değişken adlarının yazımında bazı standart kullanımlar vardır. Birden fazla kelimenin kullanılacağı değişken adlarında kelimelerin ilk harfi büyük olabilir. Camel standardında (başka standartlar da bulunmaktadır) değişken adlarının görünüşü deve hörgücüne benzetilmektedir. Değişkenin adına küçük harfle başlanır ve sonraki her kelime büyük harfle başlar