Python Veri Tipleri

VERİ TİPİSINIFIAÇIKLAMA
IntegerintTam sayıların tutulduğu veri tipidir. (Örnek: 3, 5, 369963)
FloatfloatOndalıklı sayıların tutulduğu veri tipidir. (Örnek: 10.45, 3.14)
Karakter dizisi (String)strKarakter dizilerini (metinleri) göstermek için kullanılır. Çift tırnak veya tek tırnak içinde gösterilir. Örnek: “Merhaba Dünya”
BooleanboolSadece True veya False değeri alır. int(True)=1 iken int(False)=0 dır.
Complexcomplexkarmaşık sayıların tutulduğu veri tipidir. A+Bj tipinde veriler tutulur. (Örnek: 4+5j)
ListelistFarklı veri türleri içerebilir. listem=[‘Mesut’, 30, ‘Mühendis’, True]
Demet (tüple)listFarklı veri türleri içerebilir. demet1=(‘Mesut’, 30, ‘Mühendis’, True)
Sözlük (dictionary)dictFarklı veri türleri içerebilir. sozluk={‘adi’: ‘Mesut’,’yasi’=30, ‘meslekUnvani’:’Mühendis’, ‘askerlikDurumu’: True}

Python’da bir değişkene değer atandığında veri tipleri atanan değere göre otomatik olarak belirlenir.

•    #int tipinde bin veri

•    int yas=30

•    #float tipinde bin veri

•    piSayisi=3.14

•    #string veri tipinde bir veri

•    adiSoyadi=”Mesut”

Değer atamadan tanımlamak için degiskenAdi=VeriTipi( ) Formatında tanımlama yapılabilir.

•    #Değer ataması yapılmamış integer tipinde bir değişken

•    yas=int()

•    #Değer ataması yapılmamış float tipinde bir değişken

•    piSayisi=float()

•    #Değer ataması yapılmamış string tipinde bir değişken

•    adiSoyadi=str()

Bu durumda değişkene sayısal veri tipi için ilk değer olarak “0” sıfır stringi veri tipi için nuli (boş) değer atanır.”