Python Operatörlerde İşlem Sırası

OPERATÖRLERLERDE ÖNCELİK SIRASI

Farklı operatörler birlikte kullanılabilir. Operatörler birlikte kullanılırken hangi işlemin önce yapılacağına dair bir sıralama vardır.

•    Parantez içindeki işlemler her zaman öncelikli olarak yapılır.

•    Üs alma işlemleri önce yapılır.

•    Çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarma işlemine göre önce yapılır.

•    Mantıksal operatörlerde and işlemi or işlemine göre önceliklidir.

•    Aynı derecedeki operatörlerde işlem sırası önceliği soldan sağa doğrudur.

•    İşlemlerde öncelik sırasını belirtmek için en iyi yöntem operatörleri parantez içinde kullanmaktır.