Python iki sayıyı toplayan program

 eğer ki; a + b’ nin sonucunun 100 olmasını istiyorsak bu durumda b değişkenini de sayısal olarak tanımlamamız gerekiyor yani tırnak kullanmadan değişken tanımlamamız lazım.

 
a = 50

 b = 50

 toplam = a + b

 print(toplam)

 Bu durumda toplam değişkeninin içeriği 100 olur.

Klavyeden girilen sayıları toplayan program:

 sayi1 = input(‘1. Sayı : ‘)

 sayi2 = input(‘2. Sayı : ‘)

 ortalama=(int(sayi1)+int(sayi2))/2

 print(“Ortalama:”+str(ortalama))