Girilen Vize ve Final Notu Ortalaması Hesaplayan Python Örneği

 vize = input(‘Vize Notunuz : ‘) #vize notunu girdiriyoruz.

 final = input(‘Final Notunuz : ‘) #final notunu girdiriyoruz.

 ortalama=(float(vize)*0.3)+(float(final)*0.7) #vizenin %30 u nu finalin %70 ini aldırıyoruz ve not ort hesaplıyoruz.

 print(“Ortalama : “+str(ortalama)) #hesaplanan ortalamayı ekrana yazdırıyoruz.