Girilen 3 Yazılı Notunun Ortalamasını Bulan Python Örneği

 y1 = input(‘1. Yazılı : ‘) #1.not kullanıcıdan giriliyor

 y2 = input(‘2. Yazılı : ‘)#2.not kullanıcıdan giriliyor

 y3 = input(‘3. Yazılı : ‘)#3.not kullanıcıdan giriliyor

 ortalama=(float(y1)+float(y2)+float(y3))/3 #girilen 3 notun aritmetik ortalaması alınıyor

 print(“Ortalama :”+str(ortalama)) #girilen not ekrana yazdırılıyor.