Yazılı Ortalaması Girilen Öğrencinin Sınıf Geçme Durumunu (GEÇTİ – KALDI) Gösteren Python Örneği

 ort = input(‘Ortalamanızı Girin : ‘) #klavyeden kullanıcıdan öğrencinin notunu girdiriyoruz.

 if(int(ort)>=50): # eğer not 50 ye eşit veya büyükse geçti yazıyoruz.

       print(“Geçtiniz”)

 else: # eğer not 50 den küçük bir değerse kaldı yazdırıyoruz.

       print(“Kaldınız”)