Python Değişken Tanımlama ve Print Kullanımı

print() fonksiyonunun kullanımında + sembolü metin birleştirme işlemi yapar. değişken tanımlarken string integer ve float tipi yazmıyoruz. Değişken tanımlarken günlük kullanımdaki gibi yapıyoruz.

adi=”Mesut”

soyadi=”Pek”

dogum_yeri=”İstanbul”

print(adi+” “+soyadi+”‘in doğum yeri “+dogum_yeri+”‘dır…”)

print() fonksiyonunun kullanımında virgül (,) sembolü metin birleştirme işlemi yapar.

adi=”Mesut”

soyadi=”PEK”

yasi=30

print(adi,” “,soyadi,” “,yasi,” yaşında”)