Python print() Fonksiyonu

print() fonksiyonu ekrana ekrana çıktı almak için kullanılan bir fonksiyondur.

KULLANIMI:

Print() fonksiyon’nun dört farklı kullanımı var;

•    Tek tırnak (‘ ‘)

•    Çift tırnak (” “)

•    Üç çift tırnak (“”” “””)

•    Üç tek tırnak (”’ ”’)

print() fonksiyonunun bu üç farklı kullanımının olması, ekrana yazdırılmak istenilen bilgiler içerisinde tek tırnak (”) veya çift tırnak (“”) sembollerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulması gerektiğinde diğer yöntemlerin kullanılması ile problemin amaçlanmıştır.

print(‘Köfte Sivasın’nın meşhur yemeğidir. ‘) #Yanlış

print(“Köfte Sivasın’nın meşhur yemeğidir.”) #Doğru

print() fonksiyonu, kendisine parametre olarak verilen aritmetiksel ve mantıksal işlemlerin sonuçlarını ekrana yazdırır.

print(2+3)

print(2+15/3*4-5)