Oracle da sayı fonksiyonları ve kullanımı

Oracle da sayı fonksiyonları ve kullanımı

Merhaba Arkadaşlar Bu yazımda Oracle da sayı fonksiyonları ve kullanımından bahsedeceğim.Oracle veritabanında işlem yaparken kullanacağımız mutlak suretle temel anlamda bilinmesi gereken fonksiyonlar ve kullanımlarını örnekle anlatmaya çalışacağım. ilk olarak örnek bir tablo oluşturalım.

create table ornek(id NUMBER(2),alan1 VARCHAR2(50),alan2 VARCHAR2(50),alan3 NUMBER(8,2) );

Tablomuzu oluşturduktan sonra ise tablomuza örnek bazı veriler atalım.

insert into ornek values (1,'test','örnek','2,55');insert into ornek values (2,'test','örnek','2,555');insert into ornek values (3,'test','örnek','2,554');insert into ornek values (4,'test','örnek','3,45');insert into ornek values (5,'test','örnek','7,80');insert into ornek values (6,'test','örnek','1,10');insert into ornek values (7,'test','örnek','0,05');insert into ornek values (8,'test','örnek','9,99');

Tablomuza verileri ekledikten sonra gelelim ilk fonksiyonumuz olan sum yani toplam fonksiyonumuza.Bu fonksiyon ismindende anlaşılacağı üzere sorgumuzda verdiğimiz kolonlardaki toplam sayıyı buluyor.Kullanımı ” Select SUM(KOLONADI) FROM TABLOADI”  şeklindedir.

select sum(ALAN3) from ornek

İkinci fonksiyonumuz avg fonksiyonudur.Bu fonksiyon ile ortalama alabiliyoruz.Bu fonksiyonda avg(Kolonadı) diyerek ortalama aldırabiliyoruz.Tabiki ortalama alırken sayı  örneğin kolonumuz  virgülden sonra kaç hane sayı tutacağını belirlemişsek ortalamadan sonra okadar sayı tutar.Örneğin virgülden sonra 2 basamak sayı tutacağımızı belirlediysek ortalama aslında 2,336 ise sonucu bize 2,34 olarak döndürecektir.Burada sayı yuvarlarken son basamak 5 ten büyük ise 0,125686 diye gitse bile bunu iki basamak alacağı için 0,13 olarak dönecektir. Kullanımı ” Select avg(Kolonadı) from tabloadı ”

select sum(ALAN3) from ornek

Üçüncü fonksiyonumuz min fonksiyonudur.Bu fonksiyonda bir kolon veya liste olarak düşünün bu listeden kendisi minimum sayıyı buluyor ve döndürüyor.Kullanımı diğer fonksiyonlar gibi aynı ” Select min(kolonadi) from tabloadi” şeklindedir.

select min(ALAN3) from ornek;

çıktısı: 0,05
Dördüncü fonksiyonumuz ise max fonksiyonudur.Bu fonksiyon ise min foksiyonunda olduğu gibi en büyük sayıyı bulur ve kullanıcıya gönderir.örnek kullanımı aşağıdaki gibidir.

select max(ALAN3) from ornek;

çıktısı:9,99
5. ve bu yazımda son olarak bahsetmek istediğim fonksiyon ise count fonksiyonudur.Bu fonksiyon genel olarak tablomuzda kaç adet kayıt olduğunu sorgulama amaçlıdır.Bu foksiyonu aggregate function olduğu için group by ifadesini kullanmamız gerekmektedir.örnek kod kullanımı aşağıdaki gibidir.Bunu kullanmak için tablomuza 3 adet satır daha ekledik.

insert into ornek values (9,'test2','örnek','1,10'); insert into ornek values (10,'test2','örnek','0,05'); insert into ornek values (11,'test2','örnek','9,99'); select alan1,count(alan1) from ornek group by alan1

çıktısı :

Kolonadı sayı

test2  3
test    8

Bu yazınında sonuna geldik.Herkese bol kod yazmalar,