Oracle veritabanında tablo oluşturma , düzenleme ve yönetim işlemleri

Merhaba arkadaşlar,

Bu yazımda oracle veritabanı üzerinde tablo oluşturma , düzenlemeyi  ve silme çeşitlerini anlatıcam.

tablo oluşturma T-Sql de olduğu gibi Pl-sql dede aynıdır fakat veritiplerini tanımlarken değişiklikler vardır.örnek olarak test adında bir tablo oluşturalım ve onların kolonlarını tanımlayalım.

Oracle  da tablo oluşturma

CREATE TABLE test ( id NUMBER PRIMARY KEY, value1 VARCHAR2(50), value2 NVARCHAR2(50));

T-sql de tablo oluşturma

CREATE TABLE test (id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY ), value1 VARCHAR(50), value2 NVARCHAR(50));

örnekte görüldüğü üzere oracle da nvarchar ve varchar veritiplerinin yanına 2 yazıyoruz ve int (integer yani sayı) yerine eşdeğer olarak number yazıyoruz.T-Sql de ; (noktalı virgül) koymadan genelde çalışırken oracle da koymadan çalışmıyor.

ALTER TABLE tabloismi

ADD | MODIFY | DROP COLUMN | kolonadi [veritip] ;
Yeni kolon eklemek için aşağıdaki şekilde yapılabilir.,

alter table tabloadi ADD(kolonismi datatipi,....)

örnek kullanımı;

ALTER TABLE ornek ADD (val3 NVARCHAR2(50));

kolonu düzenlemek için MODIFY komutu kullanılır.

örnek kullanımı;
ALTER TABLE ornek MODIFY(val3 VARCHAR2(50));

Tablodan bir kolonu silmek için DROP COLUMN komutu kullanılır.

örnek kullanımı;

ALTER TABLE ornek DROP COLUM(val3 VARCHAR2(50));
Tabloadını değiştirmek için aşağıdaki gibi değiştirilir.
Rename eskitabloismi to yenitabloismi

Kolon adını değiştirmek için

alter table tabloismi rename column eskikolonismi to yenikolonismi;
alter table ornek rename column alan3 to alan4

Tablonun içindeki tüm verileri silmek

TRUNCATE tabloismi

şeklinde kullanılıyor.Burada tablo silinmez aynı kalır ve sadece tablo içindeki veriler silinir.

Tabloyu drop etmek

Drop Table tabloismi

şeklinde kullanılıyor.Örnek kullanımı ise aşağıdaki gibidir.

drop table tab2

Bir yazının daha sonuna geldik.Herkese bol kod yazmalar ?