Maaşı ve zam oranı girilen işçinin zamlı maaşını hesaplayarak ekranda gösteren Python örneği:

yeniMaas=0
maas=input("Maaşı Gir : ")
zam=input("Zam Oranı(%) : ")
yeniMaas=int(maas)+(int(maas)*int(zam)/100)
print("Zamlı Maaş :",yeniMaas)