İki Sayıyı Toplayan Program python kod örneği

def toplama(sayi1,sayi2):
    return sayi1+sayi2

sayi1 = int(input("Birinci sayıyı girin :"))
sayi2 = int(input("İkinci sayıyı girin :"))

print("Sonuç :",toplama(sayi1,sayi2))