Girilen Sayının Asal Sayı mı Değil mi olduğunu bulan Python Örneği

sayac=0
sayi=input('Sayı: ')
for i in range(2,int(sayi)):
  if(int(sayi)%i==0):
    sayac+=1
    break
if(sayac!=0):
  print("Sayı Asal Değil")
else:
  print("Sayı Asal")