Haberleşme Uyduları Nedir?

Telsiz haberleşmede kullanılan araçlardan biri de haberleşme uydularıdır. Uydular
kendilerine gelen sinyali alır güçlendirir ve, gelen sinyal ile karışmaması için, farklı bir
frekans üzerinden yeryüzüne gönderirler. Bazı uydu vericileri daha karmaşık işlemler de
yapabilir. Bir uydu üzerinde birden fazla alıcı ve verici bulunabilir. Bir uydu vericisi
yayın yaptığı alanın boyutunu ayarlayabilir. Bir uydu pek çok müşteriye hizmet verebilir.
Uydunun yerleştirildiği yükseklik (yörüngesi) onun periyodunu da belirler. 35,800 km’ye
yerleştirilen bir uydunun periyodu 24 saattir. Bu dünyanın dönüş hızına eşit olduğu için
uydu her zaman bulunduğu yerde duruyormuş hissi uyandırır.
Uyduların yerleri belirlenirken Van Allen kuşaklarına da dikkat edilmelidir. Bu
kuşaklarda dünyanın manyetik alanı nedeniyle çok yüklü parçacıklar bulunur.

yörünge yüksekliği arttıkça gecikme artar. Bu da verinin daha
uzun sürede yerine ulaşması demektir. Yörünge yüksekliği azaldığında ise yeryüzünün
tümünü kapsamak için gerekli uydu sayısı ve bunların koordinasyonunun karmaşıklığı
artar.
Diğer yöründelerde olduğu gibi, yeryüzü ile eşzamanlı yörüngelere de dilediğiniz kadar
uydu yerleştiremezsiniz. Örnegin ekvator üzerindeki yörüngede yer kalmamış gibidir.
Çünkü uydu sinyallerinin birbirine karışmaması için aralarında 4-8 derece fark olması
gerekir. Bu da 360 derece düşünüldüğünde 90-45 uyduya karşılık gelmektedir.