Devre Anahtarlama ve Mesaj Anahtarlama Nedir?

Devre anahtarlamada haberleşecek iki uç düğüm arasında bir yol (devre) kurulur.
Bağlantı boyunca belirlenen yol kurulu kalır ve veri aktarımı bu yol üzerinden
gerçeklenir. Devre anahtarlamalı veri aktarımında iki aşama vardır :
1) Devrenin kurulması. Bu aşamada ilgili uç düğümler arasında özel sinyalleşme
mesajları kullanılarak bir yol kurulur.
2) Veri aktarımının başlatılması.

Birinci aşamada uç düğümler arasında bir yol kurulamazsa bağlantı gerçeklenemez.
Bağlantı iki uç düğümden biri tarafından koparılabilir (bitirilebilir). Telefon şebekesi bu
anahtarlama tipinin en güzel örneğidir. Zamana duyarlı gerçek zaman uygulamaları için
devre anahtarlama en uygun ortamı oluşturur. Daha önceden kurulmuş devre üzerinden
yaratılan trafik bekletilmeden aktarılır.

Mesaj Anahtarlama


Devre anahtarlamanın en önemli dezavantajı bağlantı süresi boyunca kurulan yolun ve bu
yol üzerinde aktarılacağı öngörülen kapasitenin korunmasıdır. Ne yazık ki, tüm
haberleşme tiplerinde sabit bir veri aktarımı söz konusu değildir. Telefon konuşmalarınızı
düşünün bazen konuşur, bazen dinler, bazen düşünürsünüz. Ya da aktarılan bir video
filmini düşünün bazı sahneler hareketli bazıları ise durağandır. Aktarılan veri miktarı
zamana göre değişim gösterir. Bu durumda, devre anahtarlamalı bağlantılar için
belirlenmiş kapasite efektif olarak kullanılamayabilir.
Devre anahtarlamaya getirilen alternatiflerden biri mesaj anahtarlamadır. Mesaj
anahtarlamada aktarılması planlanan veri mesaj adını alır. Mesaj yaratıldıktan sonra
iletilmek üzere ağa gönderilir. Mesajin iletimi öncesinde bir yol kurulması söz konusu
değildir. Mesaj bir düğümden bir sonrakine sakla-ve-gönder yöntemi ile iletilerek varış
noktasına kadar yönlendirilir. Bu yöntemde bir mesajı kaynak düğümden varış düğümüne
aktarırken geçilen tüm düğümlerde gelen mesaj öncelikle saklanır, ulaşması gereken
kaynak düğüm düşünülerek bir sonraki düğüm belirlenir ve o düğüme göndermek için
işlemler başlatılır.