Sanal Devreler Nedir?

devre anahtarlamanın ve paket anahtarlamanın kendilerine göre hem
avantaj hem de dezavantajları var. İki tekniğin avantajlarından yararlanmak için sanal
devreler (virtual circuits) geliştirilmiştir.
• Sanal devrelerde, devre anahtarlamada olduğu gibi, bağlantı isteği geldiğinde
bağlantının gerçekleneceği yol belirlenir ve bu yol üzerindeki kapasitenin bir
bölümü bağlantı için ayrılır. Ayrılan kapasite bağlantının ihtiyaçlarına cevap
verecek düzeyde olmalıdır. Aksi halde bir devre kurulamaz ve bağlantı
gerçeklenemez.
• Sanal devreler üzerinde veri paketler halinde taşınır. Ancak bu paketlerin başlık
bölümleri paket anahtarlamada kullanılan paketlerin başlık bölümlerinden daha
küçüktür. Çünkü kurulmuş bir yol üzerinde yönlendirme yapmak daha kolaydır.
Bu nedenle paketlerdeki ek yük daha az olur. Paketlerin başlıklarındaki
yönlendirme amaçlı bilgiler bağlantının kurulması sırasında belirlenir ve daha
sonra yaratılan paketlerin başlığında bu bilgiler kullanılır.
• Bir sanal devreye ait paketler her zaman aynı yolu takip ederek varış noktasına
ulaşır. Paketlerin sırasının değişmesi mümkün değildir.
• Bir hat, kapsitesi elverdiğince, pek çok sanal devre tarafından paylaşılır.

•Bir sanal devre, kaynak veya varış düğümlerinden birinin isteği sonucu
koparılabilir. Bu durumda, o sanal devre için ayrılmış kaynaklar (hatlar üzerindeki
kapasite vd) diğer sanal devrelerin kurulumunda kullanmak için ağa iade edilir.