Radyo Dalgaları Nedir

Radyo, televizyon yayınlarında olduğu gibi elektromanyetik radyasyon bilgisayar verisi
aktarmak için de kullanılır. Elektromanyatik radio dalgalarını kullanarak aktarım yapılan
ağlara radyo frekansında (RF) çalışıyor denir. RF üzerinden yapılan aktarımlarda iki
birim arasında fiziksel bir bağlantı olması gerekmez, her bir birimde bir anten olması
yeterlidir. Bu nedenle, bu tip haberleşmeye telsiz (wireless) haberleşme denir. RF
ağlarında sinyalin aktarılacağı alanın büyüklüğüne bağlı olarak farklı boyutlarda antenler
kullanılır. Kilometrelerce uzağa yapılan bir aktarım için bir kaç metrelik anten gerekirken
bir bina içindeki aktarım için bilgisayara sığan bir anten yeterli olur.

VLF, LF ve MF bantlarındaki radio dalgaları
yerkabuğunun şekline göre hareket ederler. HF bantındaki radio dalgaları ise
atmosferdeki iyonosfer tabakası tarafından yansıtılırlar.