Güvenlik atakları (Security Attacks)

Güvenlik atakları 2’ye ayrılır.

1.Pasif ataklar

Pasif ataklar alınan verilen bilgilerde kulak misafiri olmak veya izlemektir.Düşmanın amacı gönderilen bilgiyi elde etmektir.2 tür pasif atak vardır.

1.1 Mesaj içeriğini salıvermek

1.2 Trafik Analizi

2.Aktif ataklar

Bu ataklar data dizisinin modifikasyon veya yalnız bir dizinin üretilmesini gerektirir.Ve 4 bölüme ayrılır.

2.1 Maskeli kostüm (masquerade)

Bu atakta sistemin açığındanda faydalanarak kendisini yetkili bir kişi gibi göstererek gerekli izinleri alıp yetkili biri olduktan sonra verileri kopyalayabilir,silebilir ,değiştirebilir.

2.2 Cevaplama (Replay )

Örneğin, bir ağa oturum bir yetkili kullanıcı mesajları bir saldırganın ve resent (tekrarlanmış) ertesi gün yakalanan olabilir. Mesajlar şifreli olabilir ve saldırganın gerçek tuşları ve şifreleri ne bilmiyor olsa bile, geçerli oturum açma mesajlarının yeniden iletim. Ağına erişmek için yeterli Ayrıca olarak bilinen “man-in-the-middle saldırısı “Bir tekrar saldırı gibi sürekli artan sıra numarası değeri olarak zaman damgaları ve önceki işlemin benzersiz bilgiler dahil dahil güçlü dijital imzalar kullanılarak önlenebilir.

2.3 Mesajın Modifikasyonu(message modification )

auto initialization etki üretebilmek için yasal mesajın bir kısmını değiştirilmesi,bekletilmesi tanzim eder.

2.4 Servisin inkarı (Deny)

iletişim olanaklarının normal kullanıcı yönetimini önler veya yasaklar.