Verilerin 3.kişilerce bilinmesi ve modifikasyonu

Bu yöntemle ilgili değişik teknikler vardır. bir kaçı network’ü izleyerek ve modifiye edilerek yapılanlardır.

hattı izleme

Burada A kullanıcısından B kullanıcına gönderilen mesajı hattı izleyerek görebiliriz.Burada C kullanıcısının mesajı görmeye yetkisi yoktur ama hattı izleyerek mesajı okuyabilir.

2.resim modifikasyon

Bir diğer yöntem ise C kullanıcısından D kullanıcısına gönderilen mesajı E kullanıcısı izinleri olmadığı halde

hattı izleyerek yakalayabilir.Daha sonra paketin içeriğini değiştirip D kullanıcısına C kullanıcısından gelmiş gibi gönderebilir.Bu işleme modifikasyon denir.Burada D kullanıcısı pakette olanları doğru kabul eder ve işlem yapar.

3.resim

Burada mesajı durdurmaktan diğer yöntemlerden biri ise e kullanıcısı mesajı oluşturur ve D kullanıcısına c kullanıcısından geliyormuş gibi şaşırtarak gönderebilir.Mesajı c kullanıcısından aldığını zanneden d kullanıcısı mesajı alır ve gerekli işlemleri yapabilir.Basit bir örnek vermek gerekirse bankada yetkili bir kişiden diğer bir kullanıcıya bir havale eft transferi yapmasını söyleyen bir email olabilir.Alt kullanıcı emailin üst yetkili kişiden geldiğini varsayarak istediği yetkisi dahilinde eft transferini yapabilir.

bir diğer örnek ise borsacı hisse senetleri yükselirken müşterisinden mail alır ve hisse senedi alır.Daha sonrasında hisse senedi düştüğü zaman müşteri mail gönderdiğini inkar eder.(Deny)