Enkripsiyon nedir

Enkripsiyon nedir

Düz metin olarak adlandırılan orjinal mesajı şifreli metin olarak adlandırılan rasgele bir biçime dönüştürülmesidir.Enkripsiyon procesi bir algoritma ve anahtardan oluşur.Anahtar düz metinden bağımsız bir anahtardır.Geleneksel enkripsiyonlar 2 duruma bağlıdır.

1. enkripsiyon algoritması yalnız şifrelenmiş metne dayanarak bir mesajı dekripsiyon yapmak için pratik ve güçlü olmalıdır.Geleneksel enkripsiyonun güvenliği anahtarın gizliliğidir.Algoritmanın güvenliğine bağlı değildir.Algoritmalar kırılması açısından public olurlar.fakat key gizlidir.

Encripsiyon ve decriptsiyon yaparken kısacası 2 şey önemlidir.

1.si enkripsiyon ve dekripsiyon işlemini yaparken hızlı olmalı

2.si ise keyin ve algoritmanın güvenli olması.