Zeka Nedir ve Zeka Türleri Nelerdir ?

Zeka Nedir ve Zeka Türleri Nelerdir ?

Bilnet’e Göre : insanın sahip olduğu dikkat, bellek, yargılama, akıl yürütme, soyutlama vs. gibi yetiler topluluğudur.

Amerikan psikolog Wechsler’e göre bireyin amaçlı bir biçimde hareket edebilme, mantıklı düşünebilme ve çevresine uyum gösterme yetilerinin tamamıdır.

Psikolog P. Oleron’a göre : bireyin aracın gerçekleştirilebilmesi için araçların duruma uygun kılınmasıdır.

Fransız Felsefeci Taine göre : zihinsel hayatı kurmayı amaçlayan bir araçtır.

Zeka : İnsanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, yargılama ve
Sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamıdır. [1]

Prof. Howard Hardner, çoklu zeka kavramını ortaya atmıştır.

– Dilsel zeka : Konuşma ve yazma dilinde sözcükleri etkili kullanma yeteneğidir. (politikacılar,yazarlar)

– Sosyal zeka : Diğerlerinin duygularını, ruh hallerini anlama yeteneğidir.(Politik liderler,danışmanlar)

– Mantık- Matematik zeka : sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, sayı ve numaraları akıllıca kullanma yeteneğidir.(Bilim adamları,matematikçiler,programcılar)

-Mekansal (Görsel) zeka : Etraftaki nesneleri hayalinde canlandırma ve görme yeteneğidir.(Ressamlar,mimarlar)

-Müzik zekası : Seslere karşı duyarlılık gösterme kapasitesi ve kendini müzikle ifade etme yeteneğidir. (Müzisyenler)

-Dışadönük (Bedensel) zeka : Kişinin kendini ifade etmesinde bedenini kullanma ve kişinin ellerini bir şeyler oluşturmak için kullanma yeteneğidir.(Aktörler,atletler,dansçılar,heykeltaşlar)

-İçedönük(kişinin kendine dönük) zeka : kendini yönlendirme,idare etme ve tanıma kapasitesidir.(Psikologlar,terapistler)
-Doğal zeka : bu gruba dahil olanlar hayvanlara, temiz ve yeşil çevreye,doğa olaylarına ilgi duymaktadır.[1]

 
Kaynaklar

1-NABİYEV, V. V., Yapay Zeka,2012,Ankara, Seçkin Yayınları, s.25,27,36