Yapay Zeka Nedir ve Yapay zekanın ortaya çıkışı

Bir bilgisayarın yada bilgisayar denetimli bir makinenin, genellikle insana
özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkarma, genelleme
ve geçmiş deneyimlerinden öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin
görevleri yerine getirme yeteneği olarak tanımlanır.[1]

Yapay Zeka Kavramının ilk Ortaya Çıkışı
Turing Testi :
Testin içeriği kısaca şöyledir: birbirini tanımayan birkaç insandan oluşan bir denek grubu birbirleri ile ve bir yapay zekâ diyalog sistemi ile geçerli bir süre sohbet etmektedirler. Birbirlerini yüz yüze görmeden yazışma yolu ile yapılan bu sohbet sonunda deneklere sorulan sorular ile hangi deneğin insan hangisinin makine zekâsı olduğunu saptamaları istenir. İlginçtir ki, şimdiye kadar yapılan testlerin bir kısmında makine zekâsı insan zannedilirken gerçek insanlar makine zannedilmiştir. [3]

turing

Çin Odası Testi

Searle, kapalı bir odada bir kişi ve dışarıda bir Çinli olan bu düşünce deneyi öne sürdü. Buna göre, dışarıdaki Çinli kapının altından içeriye Çince yazılı kâğıtlar gönderiyor ve buna yanıtlar istiyor. Odanın içindeki kişinin elinde Çince yanıt kartları ve nasıl kullanılacağını gösteren İngilizce bir kitapçık var. Kurallar tamamen biçimseldir. İçerdeki kişi dışarıdan Çince yazılı bir kart aldığında, ingilizce kurallar kitabına bakarak bir yanıt oluşturur. Çinli “Nasılsın?” diye sorduğunda kurallar kitabına bakarak “İyiyim, teşekkür ederim” kartını dışarı uzatır. Dışarıdaki Çinli, içeriden gelen karttaki yanıta bakınca ne düşünür? “İçeride Çince bilen birisi var.” Oysa içerideki şahıs Çinli kadar başarılı olmasına rağmen Çince biliyor mu? Hayır. Sadece Çince biliyormuş gibi davranır. (1)

çin odası

Kaynaklar

NABİYEV, V. V., Yapay Zeka,2012,Ankara, Seçkin Yayınları, s.25,27,36
Elmas,Ç.,Yapay Zeka Uygulamaları,2010,Ankara,Seçkin Yayınları
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zek%C3%A2