Visual Prolog Nedir ?

  •  Problemlere geleneksel yöntemler yerine mantıksal bir biçimde yaklaşma imkanı tanıyan Visual Prolog’da, programcılığa yeni başlayanlar da Bilgi Tabanlı Sistemler, Uzman Sistemler, Bulanık Mantık ve Bilgi İşletim Sistemleri gibi yapa zekanın alt dalları olan alanlarda son derece güzel programlar üretebilirler.
  • C++, Pascal, Fortran, Basic gibi yordamsal (procedural) programlama dillerinin aksine, Visual Prolog bildirimsel (declarative) bir dildir. Yordamsal dillerde programcı bir problemin nasıl çözüleceğini bilmek ve bunu bilgisayara satır satır vermek zorundadır. Oysa bildirimsel bir dil olan Prolog’da bir problem hakkında doğruluğu kesin olan olgular (facts) ve bu olgular arasındaki kurallar (rules) sağlandıktan sonra, probleme çözüm bulma Prolog sistemine bırakılır.
  • Bir Prolog programı, yordamsal dillerde (Basic,Pascal ve C) olduğu gibi bir dizi komut satırından değil, doğruluğu önceden bilinen gerçeklerden ve bu gerçekler arasındaki ilişkileri kullanarak bilgi sağlamaya yarayan kurallardan oluşur. Prolog cümleler (Horn Clause) üzerine bina edilmiştir. Horn cümleleri, yüklem mantığı denilen formel sistemin bir alt kümesidir
  • Prolog’da, program içinde verilen bilgiyi kullanarak cevabı aranan bir probleme mantıksal bir şekilde karar veren bir işlem vardır ve buna Karar Motoru (Inference Engine) denir. Karar motorundaki Kalıp Eşleştirici (Pattern Matcher) sorulara uygun olan cevapları eşleştirerek önceden bilinen ve program içine kaydedilen bilgiyi geri çağırır. Yani bir Prolog programının temelini, program akışı içinde önceden verilen gerçekler ve kurallar oluşturur.
  • Prolog’un önemli bir özelliği de şudur: Sorulan sorulara mantıklı cevaplar bulmanın yanı sıra, bulduğu tek bir çözümle yetinmez; başka alternatifleri de inceleyerek mümkün olan bütün çözümleri bulur. Prolog, bir programın birinci satırından başlayıp sonuncu satırına kadar ilerleyip sadece bir çözüm bulmak yerine, zaman zaman geriye dönüş yaparak problemlerin her bir bölümünün çözümü için alternatif yolları da arar.
  • Yüklem mantığı, mantığa dayalı fikirleri yazılı bir şekilde ifade etmeye yarayacak şekilde geliştirilmiştir ve bu mekanizma Prolog’da gayet iyi kullanılır. Yüklem mantığının yaptığı ilk iş, cümlelerdeki gereksiz kelimeleri ayıklamaktır. Daha sonra cümleler ve kelimeler arasındaki ilişkiler ilk sıraya, nesneler ise ilişkilerden sonraya sıralanır. Bu nesneler ise ilişkilerin etkili olduğu argümanlar olarak yazılır.