Prolog Nedir ?

Programda kullanılacak olan nesneler arasında mantıklı bir ilişki tanımlama imkanı, çok zor problemlerin bile çözülmesini kolaylaştırır. Bildirimsel bir yaklaşımla çalışan Prolog; C++, Pascal gibi dillerdeki döngüler olmadığından, bu döngülerden kaynaklanabilecek hataları tamamıyla ortadan kaldırır. Geriye İz Sürme (backtracking) özelliği sayesinde bir probleme uygun çözümlerin tamamı bulunur

Prolog programlama dili 2’ye ayrılır ;

-Visual Prolog

-SWI Prolog