Seçmeli Sıralama (Selection Sort) Algoritması

Seçmeli Sıralama (Selection Sort) Algoritması

\mathcal{O}(n^2)

Seçmeli Sıralama, bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Karmaşıklığıolduğu için büyük listeler üzerinde kullanıldığında verim sağlamaz ve genel olarak benzeri olan eklemeli sıralamadan daha başarısızdır. Seçmeli sıralama yalın olduğu ve bazı durumlarda daha karmaşık olan algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği için tercih edilebilir.

for (i=0; i<n-1; i++){
enk=i;
for(k=i+1; k<n; k++){
if(a[enk]>a[k]){
enk=k;
}
}
Bos=a[i];
a[i]=a[enk];
a[enk]=Bos;
}