Javada Girilen karakterin Harf mi sayımı olduğunu yazdırma

Javada Girilen karakterin Harf mi sayımı olduğunu yazdırma

Merhaba Arkadaşlar, Bu yazımda size Daha önce öğrenme aşamasında yaptığım bir örneği paylaşmak istedim.Umarım yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olur.

import java.util.*; // Kütüphaneyi ekliyoruz.
public class harfbulma {
public static void main(String[] args) {

Scanner klavye=new Scanner(System.in); //Giriş için Klavye  instanse oluşturuyoruz.
System.out.print("karakter giriniz:"); // Console da metin yazıyoruz
char c=klavye.nextLine().charAt(0);  // char olarak bir harf veya sayı girişi yapıyoruz.
// ifler de koşullara uyarsa o blok çalışacak.
if(c>='A' && c<='Z' )
System.out.print("Büyük Harf" + " \" "+ c + " \" " + "Girdiniz!" );
else if (c>='a' && c<='z')
System.out.print("küçük harf" + " \" " + c + " \" " + "girdiniz!");
else if (c>='0' && c<='9')
System.out.print("sayı girdiniz="+ "\"" + c + "\"");
else
System.out.print("özel karakter girdiniz="+ "\""+ c +"\"" );

}