python for döngüsü ile sayıları ekrana yazdıran program örneği

for i in range(1,50):  #range komutuna iki parametre giriyoruz. başlayacağı ve biteceği noktayı veriyoruz. 
        print(i) #ekrana yayıyı yazdırıyoruz.
#1 den 50 ye kadar sayıları ekrana yazar