1 den 50 ye kadar çift sayıları ekrana yazdıran python kod örneği

for i in range(1,50): #1 den başla 50 e kadar çalış diye noktaları veriyoruz. 
    if i%2==0:  # if ile çift sayıları mod alarak kontrol ediyoruz.
        print(i) #eğer sayı çift ise ekrana yazdırıyoruz.