Oracle da Between ve in nedir ve kullanımı

Merhaba Arkadaşlar, Bu yazımda oracle veritabanı üzerinde between ve in  komutlarının ne işe yaradığını ve kullanımlarından bahsedeceğim.Bu iki komut where komutlarıdır.

Between komutu veriyi seçerken belli bir aralıktaki veriyi almamızı sağlar.Örneğin daha önceki yazımda kullandığım tablo üzerindeki veriler üzerinden işlem yaparak gidelim  Burada Alan3 kolonunda bulunan veriler üzerinden 1.1 ile 7.8 sayıları arasındaki sayılar varsa o kayıtları getirelim.Kısaca between komutu ikitane değer alır.Başlangıç ve bitiş değerleri arasındaki değerleri varsa bulur ve o kayıtları getirir.Kullanımı ise ” Select * from Tabloadı where kolonadı Between deger1 and deger 2” şeklindedir.örnek uygulama kodu ;

select ID,ALAN1,ALAN2,ALAN3 from ORNEK where ALAN3 Between '1,1' and '7,8'

Çıktısı:

1 test örnek  2,55
2 test örnek  2,56
3 test örnek  2,55
4 test örnek  3,45
5 test örnek  7,8
6 test örnek  1,1

in komutu veriyi seçerken girilen değerlerdeki verileri getirmek için kullanılır.Öyleki  where de kolon=şart derken in komutu kullanımı ise ” select * from tablo where kolon in (şart1,şart2,şart3…) ” gibi bir kolon içinde  birden çok şart seçebilmemizdir.Bu az önceki kullanımda kolon sütununun içinde şart1,şart2,şart3 gibi şartlarımızı tanımladık ve kolunun içinde o şartlara ait değerleri getir dedik.örnek olarak Ornek adı tablomuzdan 2 adet şart belirterek o kayıtları getirelim.Bu komutunda zıt olarak o şartlar dışındaki kayıtları getirmesi için where kolon not in (şart1,şart2..) gibi kullanımıda vardır.

select ID,ALAN1,ALAN2,ALAN3  from Ornek where ALAN3 in ('2,55','1,1')

3 adet kayıt eşleştiği için çıktı aşağıdaki gibidir;

1 test örnek 2,55
3 test örnek 2,55
6 test örnek 1,1

select ID,ALAN1,ALAN2,ALAN3 from Ornek where ALAN3 not in ('2,55','1,1')

çıktısı:

2 test örnek 2,56
4 test örnek 3,45
5 test örnek 7,8
7 test örnek 0,05
8 test örnek 9,99

Herkese bol kod yazmalar,