Javada sayı tahmini

Javada sayı tahmini

Derleyici :Eclipse Juno

import java.util.Random;

import java.util.*;
public class sayı_oyunu {
public static void main(String[] args) {
Random uret = new Random ();
int s1 = uret.nextInt(100);
//System.out.println(“Tahmin edilecek sayı: ” + s1);
int hak = 0, sayi;
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.print(“Bir sayı giriniz :”);
sayi = klavye.nextInt();
do
{
hak++;
if(sayi<s1)
{
System.out.print(“Giridiğiniz sayı küçüktür.Büyük bir sayı giriniz.”);
sayi = klavye.nextInt();
}
else if (sayi>s1)
{
System.out.print(“Giridiğiniz sayı büyüktür.Küçük bir sayı giriniz.”);
sayi = klavye.nextInt();
}
else
{
System.out.println(“Tebrikler doğru bildiniz”);
sayi = klavye.nextInt();

}
System.out.println(“Kaçıncı giriş de buldu :” + hak);
break;

}

while(hak!=11);

}

}