Java programında asal sayı bulma

Java programında asal sayı bulma ;

derleyici : eclipse juno

import java.util.*;
public class asal
{

public static void main(String[]args)
{
int sayac1=0;
//int sayac2=0; // sayac 2 kullanmamızın sebebi yanyana 5 tane asal sayı bulup devamını altsatırda 5 tane olarak yapmak içindir.

Scanner klavye=new Scanner(System.in);
System.out.print(“Bulunmasını istediğiniz asal sayıların üst limitini yazınız : “);
int ust_limit=klavye.nextInt();

for (int i=1;i<=ust_limit;i++)
{
for (int j=1;j<=i;j++)
{
if (i%j==0)
sayac1++;
}
if (sayac1==2)
{
System.out.println(i+”\t”);
//sayac2++;
/*if (sayac2==14)
{
System.out.println();
sayac2=0;
}*/
}
sayac1=0;
}

}

}