Javada Arraylist’e girilen sayıların bit değerlerine (Tek mi çift mi ) bakmak

avada Arraylist’e girilen sayıların bit değerlerine (Tek mi çift mi ) bakmak

Merhaba arkadaşlar,

Bir derste proje olarak yapmıştım ve kodları ile paylaşmak istedim.Buna benzer bir konuda takılan bir arkadaşımız olursa referans olarak elinde bulunsun istedim. Programda bende senaryo olarak listeye  kaçtane sayı girileceği isteniyor ve  for ile okadar dönüp sayıyı arraylist e atıyoruz.Daha sonra 2.bir Arrayliste girilen o sayıların tek mi çift mi olduğunu 0 1 değerlerini yazıyoruz.Ek olarak birde 3.bir Arraylist oluşturup 30 küçük mü büyükmü ona bakıyoruz.Eğer sayı 30 dan küçükse 1 değilse 0 yazdırıyoruz.Program basit bu kadar arkadaşlar şimdi kodların üzerinden hangi kod ne işlem yapıyor ona bakalım.

import java.util.; public class AyrikMatematik { / Mesut PEK */
public static void main(String[] args) {
//ArrayList isim=new ArrayList(); Şeklinde bir tanımlama yapılır.OOP sınıf varsa tip yerine sınıfta yazabilirsiniz.
ArrayListdizi=new ArrayList(); //1.girilen sayıyı saklayacağımız arraylist tanımladım.
ArrayList dizi2=new ArrayList();//2.bit değerleri için arraylist tanımladık.
ArrayList dizi3=new ArrayList();//3. 30dan büyükmü küçükmü saklayacağımız arraylist
// Burada liste adına dizi dedik normal statik dizi değil karıştırmayın.!!!!
int sayac=0; int sayi=0; int sayi1=0;

System.out.print(“Gireceğiniz Sayı adedini giriniz : “);
Scanner scan=new Scanner(System.in);// klavyeden değer okumak için scan nesnesi tanımladım.
sayi1=scan.nextInt();//klavyeden sayi1 değişkenimize değer okuyup attık.

for(int i=0;i<sayi1;i++){ //for ile sayi1 kadar dönüyoruz

System.out.print(“Sayı Giriniz :”);
sayi=scan.nextInt(); //Klavyeden girilen sayıyı sayı değişkenimize attık.
dizi.add(sayi); //Dizi adında oluşturduğumuz listeye ekledik.
if(sayi%2==1){ //Sayı tek ise döngüye girip 2.listeye 1 (tek) değerini ekliyoruz.
dizi2.add(1);}
if(sayi>0 && sayi<31){ // Sayı 0-30 arasında ise 1 değerini 3listeye ekliyoruz. dizi3.add(1);} if(sayi>30) //Sayı 30 dan büyükse 3.listeye 0 değerini ekliyoruz.
dizi3.add(0);
if(sayi%2==0)//Sayı tek ise 0 tek değerini 2.listeye ekliyoruz.
dizi2.add(0);

}
// Aşağıda girilen liste ve bizim oluşturduğumuz listeyi yazdırıyoruz.
//Burada liste.get(indis) –> listenin kendis get metodu ile indis numarası verip o indisteki bilgiyi çekebiliriz.
System.out.print(“Girilen Sayı dizisi :”);
for (int k = 0; k<sayi1;k++) {
System.out.print(dizi.get(k).toString()+ ” “);
}System.out.println(“”);
System.out.print(“Girilen Sayı dizisi bit değeri :”);
for (int k = 0; k<sayi1;k++) {
System.out.print(dizi2.get(k).toString()+ ” “);
} System.out.println(“”);
System.out.print(“Girilen Sayı dizisindeki 30 dan küçük sayıların bit değeri :”);
for (int k = 0; k<sayi1;k++) {
System.out.print(dizi3.get(k).toString()+ ” “);
}
}

}