C# ta sayı tek çift tahmin oyunu

Merhaba Arkadaşlar bu yazımda size C# ta sayı tek çift tahmin oyunu ndan bahsedeceğim.Burada kodların açılımını aşağıda kod ile açıklıyorum.Umarım faydalı olur.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
// Burada tek butotuna tıklanınca çalışacak kod
if (sayi%2==1) // sayının modunu alarak tekmi diye kontrol ediyoruz.Tek ise aşağıdaki kod bloğuna giriyor
{
tahmin = tahmin + 1; //tahmin değerini arttırıyoruz
skor = skor + 1; //sayı tek ise skoru 1 arttırıyoruz.
label1.Text = skor.ToString(); // skor değişkenini labela yazdırıyoruz.
label4.Text = tahmin.ToString(); //tahmin değerini yazdırıyoruz.
}
else
{ // eğer sayı çift ise yanlış tahmin ettiysek bu bloktaki kodlar çalışacak
skor = 0; tahmin = 0; //skoru ve tahmini 0 a çekiyoruz ve aşağıda kullanıcıya bildirim veriyoruz.
label1.Text = “Yanlış Bildiniz”;
}
uret(); // Burada Metod ile sayı üretiyoruz
}
int sayi,skor,tahmin=0; // burada sayi ,tahmin ve skor değişkenlerini tanımlıyoruz.süslü parantez dışında olduğu için form içinde her yerde erişilebilir.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
uret(); // ilk form çalışınca bir sayı üretilsin.
label1.Text = “”; // burada label değeri boş olarak yüklensin.
}
void uret() // Bu metod ile sayı üretiyoruz.
{
Random rnd = new Random(); // Random sınıfından referans alıyoruz.
sayi = rnd.Next(1, 100); //Burada 1 ile 100 arasında bir sayı üretiyoruz.
}
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (sayi % 2 == 0) // Burada çift butotuna tıklanınca çalışacak kod
{
tahmin = tahmin + 1; //tahmin değerini arttırıyoruz
skor = skor + 1; //sayı çift ise skoru 1 arttırıyoruz.
label1.Text = skor.ToString(); // skor değişkenini labela yazdırıyoruz.
label4.Text = tahmin.ToString(); //tahmin değerini yazdırıyoruz.
}
else
{
skor = 0; tahmin = 0; //sayı tek ise tahmin ve skoru sıfırlıyoruz.
label1.Text = “Yanlış Bildiniz”; // kullanıcı yanlış bildi diye uyarı veriyoruz.
}
uret(); //Burada metodu çağırıp bir sayı üretiyoruz
}