Getter ve Setter oluşturmak

Getter ve Setter oluşturmak

Bir sınıf en basit şekilde 3 kısımdan oluşur. Fields Constructors ve Metods.

Getter: Sınıf alanlarındaki değerlere dönecek olan metodlar.

Setter:Sınıf alanlarındaki değerleri belirleyecek olan metodlardır.

Normalde bu işi manuel olarakta yapabiliriz fakat eclipse bunu bizim yerimize yapacaktır.

Source/Generate Getters and setters  ‘ e tıkladığımızda otomatik eclipse bizim için oluşturacaktır.

public String getIsim() {
return Isim;
}
public void setIsim(String Isim) {
this.Isim = Isim;
}
public int getYas() {
return Yas;
}
public void setYas(int Yas) {
this.Yas = Yas;
}