c# ta Datagridview içindeki dataları Excel’e aktarma kaydetme

# ta Datagridview içindeki dataları Excel’e aktarma kaydetme

Merhaba Arkadaşlar,

Veritabanı ile projeler yaparken datagridview üzerindeki verileri dışarıya aktarmak isteriz.Bunun için aşağıdaki adımları yaparak anlatacağım.Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere Solution Explorer ‘e  tıkladıktan sonra References‘e sağ tıklayıp AddReference diyoruz.Y

Daha sonra aşağıdaki resimde göründüğü üzere yukarı köşedeki arama yerine excel yazıp name kısmında işaretli görülen kütüphaneyi seçip aşağıda bulunan ok.tuşuna basıyoruz.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Aşağıda görüldüğü üzere References kısmında kütüphaneyi görmemiz lazım.

Bu işlemi yaptıktan sonra aşağıdaki try da bulunan kodlar ile de işlem yapıyoruz.try
{
Microsoft.Office.Interop.Excel.Application Excell = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application(); // Excell tanımlaması yapıyoruz.
Workbook wb = Excell.Workbooks.Add(XlSheetType.xlWorksheet); //Excel de bir çalışma kitabı oluşturuyoruz.
Worksheet ws = (Worksheet)Excell.ActiveSheet; // Excelinşuanki sayfasını çalışma sayfası yapıyoruz.
Excell.Visible = true;   //ws.cell ile excel e satırlarımızın başlığını tanımlıyoruz.
ws.Cells[1, 1] = “Yapilanislem”;
ws.Cells[1, 2] = “Birim”;
ws.Cells[1, 3] = “ArizaId”;
ws.Cells[1, 4] = “ArizaDetay”;
ws.Cells[1, 5] = “islemTarihi”;

// aşağıdaki kodlar ile datagridviewimizin satırlarını ve sütunlarını tek tek dolaşıp forlar ile excellde kutucuklara yazıyoruz.

for (int j = 2; j < dtrapor.Rows.Count+2; j++)
{
for (int i = 1; i <6; i++)
{
ws.Cells[j, i] = dtrapor.Rows[j-2].Cells[i-1].Value.ToString();
}
}
}
catch (Exception ex)
{

MessageBox.Show(ex.ToString());
}

Program kodları bukadar arkadaşlar bu kodlar ile datagridview üzerindekini excel e aktarabiliyorsunuz.Tek sorun 2.for içinde bende 6 olan değeri sizde kaç olduğunu bilip yazmanız