CISC ve RISC TABANLI İŞLEMCİLERDE KARŞILAŞTIRILMASI

CISC ve RISC TABANLI İŞLEMCİLERDE KARŞILAŞTIRILMASI,

 CISC ve RISC tabanlı işlemcilerin karşılaştırılmasında iki önemli faktör farklılıklarını  ortaya çıkarmada yeteridir.

HIZ:  Genelde RISC çipleri, iş-hattı (pipelining) tekniği kullanarak eşit uzunlukta segmentlere bölünmüş komutları çalıştırmaktadır. İş-hattı tekniği komutların kademeli işlenmesini sağlar. Bu yüzden RISC’in bilgi işleme hızı CISC’den daha hızlı olur.RISC işlem cinsinde tüm komutlar 1 birim uzunlukta olup, iş-hattı tekniği ile işlenmektedir. Bu teknikte bazı komutlar hariç,her bir basamağında aynı işlemin uygulandığı birimlerden geçerler. İş hattı teknolojisini açıklamak için herhangi bir komutun işlenmesindeki adımlar ele alınırsa :

Komut kodu ve işlenecek veriler dahil bütün bilgilerin CPU’daki kaydedicilerin olduğu düşünülürse, birinci adımda yapılacak işin kaydedicide bulunan komut kodu çözülür, ikinci adımda üzerinde çalışacak veri (işlenen) kaydediciden alınıp getirilir, üçüncü adımda veri, komuta göre Aritmetik ve Mantık Biriminde işleme tabii tutulur ve dördüncü adımda sonuç kaydediciye yazılacaktır. Böylece bir komutun işlenmesi her bir basamak bir saat çevrimi gerektirirse, dört çevrimli (adımda) gerçekleşmiş olmakta ve bir adım bitmeden diğeri başlayamamaktadır.

İş-hattı tekniği ile çalışan işlemcilerde birinci adımda komut kodu çözülür, ikinci adımda birinci komutun üzerinde çalışacağı veri (işlenen) kaydediciden alınırken, sıradaki ikinci işlenecek olan komutun kodu çözülür. Üçüncü adımda ilk komutun görevi ALU’da yerine getirilirken, ikinci komutun işleyeceği işlenen alınıp getirilir. Bu anda sırada üçüncü komutun kodu çözülür ve işlem böylece devam eder.

İş-hattı tekniğinde çevrim zamanın düşmesi  için komut kodlarının hızlı çözülmesi gereklidir. RISC mimarisinde tüm komutlar 1 birim uzunlukta oldukları için komut kodunu çözme işlemi kolaylaşır. Sistemde kullanılan kaydedicilerin simetrik bir yapıda olması, derleme işlemini kolaylaştırmaktadır. RISC işlemcilerde belleğe yalnız yükle ve depola komutlarıyla ulaşılır.

Bazı eski CISC mimarisinde de olmasına rağmen RISC mimarisinin sabit uzunluktaki basit komutlarla çalışması iş-hattı sistemini daha iyi kullanmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden hesaplama oranlarının birinci öncelik arz ettiği yerlerde iş-istasyonları ve dağıtıcılarda çok tercih edilmektedir.