C programları yazarken kullanacağınız anahtar kelimeler

 1. main: C programlarının başlangıç noktasını işaret eden fonksiyon.
 2. int: Tamsayı (integer) türünü belirten anahtar kelime.
 3. double: Ondalık sayıları ifade etmek için kullanılan veri türü.
 4. float: Tek hassasiyetli kayan nokta sayılarını ifade etmek için kullanılan veri türü.
 5. char: Tek karakteri temsil etmek için kullanılan veri türü.
 6. for: Döngü yapılarını tanımlamak için kullanılan anahtar kelime.
 7. if: Koşullu ifadeleri tanımlamak için kullanılan anahtar kelime.
 8. else: “if” koşulunun yanıtı “false” olduğunda çalıştırılan bloğu tanımlar.
 9. while: Bir döngüyü sürekli olarak çalıştırmak için kullanılan anahtar kelime.
 10. do: “do-while” döngüsünü tanımlayan anahtar kelime.
 11. switch: Birden fazla durumdan hangisinin çalıştırılacağını belirlemek için kullanılan anahtar kelime.
 12. break: Döngüden veya switch yapısından çıkmak için kullanılan anahtar kelime.
 13. continue: Döngünün bir sonraki adımına atlamak için kullanılan anahtar kelime.
 14. return: Bir işlevin değerini döndürmek için kullanılan anahtar kelime.
 15. void: Bir işlevin hiçbir değer döndürmediğini belirten veri türü.
 16. scanf: Kullanıcıdan girdi almak için kullanılan işlev.
 17. printf: Ekrana çıktı yazdırmak için kullanılan işlev.
 18. #include: İlgili başlık dosyalarını programınıza dahil etmek için kullanılan ön işlemci komutu.

Bu anahtar kelimeleri, C dilinde programlarınızı yazarken deklarasyonlar, işlevler ve döngüler gibi temel yapılarda kullanabilirsiniz. İşlevlerinizi tanımlarken ve kontrol akışını yönlendirirken bu anahtar kelimeler çok önemlidir.