C dilinde kullanıcıların girdiği sayıların aritmetik ortalamasını alan program örneği

C dilinde kullanıcıların girdiği sayıların aritmetik ortalamasını alan program örneği;

Bu program, kullanıcıdan kaç sayı gireceğini sorar, ardından bu sayıları alır ve bu sayıların aritmetik ortalamasını hesaplar. Sonuç, ekrana yazdırılır. İhtiyaç duyduğunuzda bu programı çalıştırabilir ve kendi girişlerinizi kullanarak aritmetik ortalama hesaplayabilirsiniz.

#include <stdio.h>

int main() {
  int n;
  printf("Kaç adet sayı gireceksiniz: ");
  scanf("%d", &n);

  if (n <= 0) {
    printf("Lütfen pozitif bir sayı girin.\n");
    return 1;
  }

  double toplam = 0.0;
  double sayi;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d. sayıyı girin: ", i + 1);
    scanf("%lf", &sayi);
    toplam += sayi;
  }

  double ortalama = toplam / n;

  printf("Girilen sayıların aritmetik ortalaması: %lf\n", ortalama);

  return 0;
}