Büyüklüklerine Göre Ağlar Nelerdir?

LAN (Local Area Network) Yerel Alan Ağı:

Adından da anlaşılacağı üzere yerel ağlar genellikle tek bir kuruma ait ve dış dünyaya kapalı ağlardır. En uzak iki bilgisayar arasında birkaç kilometreden fazla mesafe olması beklenmez. Tipik kullanım alanları olarak ofisler, üniversite kampüsleri, fabrika gibi endüstriyel binalar sayılabilir. Bu tür ağlarda ortalama veri iletim hızı kablosuz ethernetler kullanıldığında 250 Mbit/s, Cat 6 ethernetlerle maximum 1 gbit/s civarındadır. Daha yüksek hızlara genelde gerek duyulmasa da, fiber optik altyapı ile gbit/s gibi hızlara erişmek mümkündür.

WAN (Wide Area Network) Geniş Alan Ağı:

· Veri iletişim ihtiyacı ülke sınırlarını aşmaya başladığında devreye  girerler.

· İletişim, okyanusları aşan kablolar aracılığıyla sağlanabileceği gibi uydular da kullanılabilir.

· Özel bir takım cihazlar (yönlendirici -çoklayıcı vs) kullanılır. · Değişik fiyat-performans seçenekleri mevcuttur

Metropolitan Ağlar (MAN-Metropolitan Area Networks):

Tüm ülkeye yayılmış olan organizasyonların birimleri arasında veri iletişimini sağlarlar. Bölgeleri, şehirleri, eyaletleri ve tüm ülkeyi kapsayabilirler. Büyük şehir alan ağları (MAN), ya da geniş alan ağları (WAN) adları da kullanılır. Bir iletişim alt yapısını gerektirirler. Bu alt yapı da telekomünikasyon şirketleri tarafından ( TT , AT&T vs. ) sağlanır.

Radyo ve Uydu Ağlar (Radio Networks, Satellite Networks)

Kablosuz teknolojinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, bu tür ağlardan mutlaka bahsetmek gerekir. Kablosuz ağlar radyo ve uydu ağlar olarak ikiye ayrılır. Radyo ağlar yeryüzündeki vericiler yardımıyla kurulurken, uydu ağları adından da anlaşılacağı üzere uydu alıcı/vericiler ile kurulur. Radyo ağlar için omnidirectional (çok yönlü) ağlar da denmektedir. Burada kastedilen, iki düğüm arasındaki iletişimin tüm ağ tarafından takip edilebileceğidir. Seri ağlarda da benzer bir durum mevcuttur. Seri ağların daha çok LAN bağlantılarında kullanıldığını düşünürsek, aynı tanımlamayı LAN’lar için de kullanabiliriz. Radyo ağlarda da yönlendirme algoritmaları kullanmak zorunludur. Hız açısından ele alındığında, veri aktarım hızı bir kaç yüz bps ile bir kaç on Tbps arasında değişir. Radyo ağlara örnek olarak hücresel telefon ağları, uydu ağlara da IRIDIUM ağı örnek verilebilir. Ayrıca kablosuz ethernet ağlar da radyo ağlar sınıfına dahil edilmelidir.

Internetwork

Türkçe karşılığı tam olarak bulunamayan bir terim internetwork, ama tanımı oldukça kısa ve anlaşılır. Bu tür ağlar, birden fazla benzer ya da farklı topolojide/geometride ağın birleştirilmesiyle elde edilen ağ yapılarıdır. İnternetworklar, ağ yapıları arasında en büyük ve en karmaşık olanlarıdır. Verebileceğimiz tek örnek, internettir. İnternet, temelde bir çok geniş alan ağının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Hatta, WAP ve GPRS gibi yeni teknolojileri de göz önünde bulundurursak, klasik geniş alan ağlarıyla radyo ağların bir bileşimi olarak da görülebilir. İnternetworklar, ya da kısaca internet, pek çok farklı yapıda ağ ve bilgisayarı birleştirmek gibi bir görev üstlendiği için diğer ağ yapılarına göre daha akılcı, kuralcı olmak zorundadır. Herhangi bir LAN bağlantısında istenilen protokol kullanılabilinir, ister TCP/IP, NetBEU, IPX gibi karmaşık protokoller, ister SAMBA, MARS gibi daha basit ve kısıtlı yetenekte protokoller kullanılabilinir.. Ancak ağ internete dahil edildiği anda ağ geçidinin kullanması gereken temel haberleşme protokolü TCP/IP olmak zorundadır.