Bilgisayar Ağ Sisteminin Tarihçesi

İlk geniş alan ağı olan ARPANET 1960’lı yılların ortasında askeri amaçlarla çıkmıştır. Nükleer bir savaş esnasında telefon hatlarının çoğunun tahrip olması durumunda bilgisayar iletişiminin sürdürülmesini amaçlanmıştır. Paul Baran, Rand Corp. adına paket anahtarlamalı ağ fikrini geliştirmiştir. Paket anahtarlamalı ağlarda, her mesaj küçük parçalara bölünür ve bu parçaların varış noktasına başarı ile ulaşıp orijinal mesajın oluşturulması sağlanır.

1969 yılında DARPA (Defense Advanced Projects Agency) Amerika’da örnek bir paket anahtarlamalı ağ oluşturulması için bir proje başlatmıştır. Bu ağın adı ARPANET’dir. ARPANET, veri haberleşmesindeki tekniklerin öğrenilmesi amacı ile oluşturulmuştur. 1972’de, ağların ağı ortaya çıkmaya başlamıştır. 40 bilgisayardan oluşan bir ARPANET gösterisi yapılmıştır. 1975 yılında başarılı bir biçimde ARPANET işlevsel bir ağ konumunu almış, birçok organizasyon bu ağa katılmıştır.

1983 yılında, Internet Working Group (INWG) TCP/IP’ye temel halini vermiştir. TCP/IP protokolleri de askeri standart olarak uyarlanmıştır. Aynı yıllarda Internet terimi yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. TCP/IP protokolünün Unix işletim sistemine eklenmesinin ardından, 1984 yılında DNS (Domain Name System) tanıtılmıştır. DNS’in tamamlanması 4 sene sürmüştür. 1985 yılında NSFNET süper bilgisayarlar arası TCP/IP tabanlı ağın oluşturulup çalıştırılması için kurulmuştur.

 Eski ARPANET, MILNET ve daha küçük ARPANET (DDN: Defense Data Network) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1990 yılında ARPANET varlığını yitirmiştir.

 Internet orijinal ARPANET’den doğmuş, bağlantılı ağların dünya çapında bir koleksiyonudur. Bu ağlar değişik fiziksel ağlardan tek bir mantıksal ağa bağlantı için Internet protokolü (IP) kullanılırlar.

 Internet’i başlangıçta yoğun olarak akademik dünya kullanmakla beraber, son yıllarda Internet bilgi çağı toplumlarının her kesimi için vazgeçilmez bir araç olmuştur.