Bulut Güvenliği nedir?

 Bulut güvenliği, verileri, uygulama yazılımlarını ve altyapı hizmetlerini korumak için bir dizi ilkeyi, kontrolü ve teknolojiyi ifade eder. Bu bileşenlerin tümü, verilerin, altyapının ve uygulamaların güvende kalmasına yardımcı olmak için birlikte çalışır. Bu güvenlik önlemleri, bir bulut bilişim ortamını harici ve dahili siber güvenlik tehditlerine ve güvenlik açıklarına karşı korur.

Bulut güvenliği neden önemlidir?

 İşletmeler dijital dönüşüm (DX) girişimlerini hızlandırırken, operasyonları agresif bir şekilde yeniden düzenlerken ve tüm iş modellerini bulut hizmetleriyle yeniden düşünürken, bu geniş çapta benimseme, siber suçluların siber dolandırıcılık yapması için yeni fırsatlar da yaratıyor.

 Bu organizasyonlar operasyonlarını dijital olarak dönüştürmek için çabucak ilerledikçe, etkili güvenlik kontrolleri genellikle daha sonra düşünülür. İşletmeler genellikle kanıtlanmış en iyi uygulamalardan kaçınır ve riski doğru bir şekilde değerlendirmeyi ve yönetmeyi imkansız değilse de zorlaştırır. Şirketler sürekli değişime uyum sağlıyor ve buluta aşamalı olarak geliştikçe farklı bakış açıları ve gündemin uyumlu bir stratejiyle birleştirilmesi gerekir.

 Bulut yolculuğunu proaktif olarak bir “önce güvenlik” kültürü geliştirme fırsatı olarak değerlendiren kuruluşlar, bulut hizmetlerinin kullanımını etkinleştirmek ile hassas işlemleri ve verileri korumak arasında bir denge kurmak zorunda kalacaklar.

Bulut güvenliği avantajları

 -Yapay zekanın ve makine öğreniminin (ML) güvenlik tehditlerine otomatik olarak uyum sağlamasını ve bunları çözmesini sağlayın

 -Güvenlik yanıtlarını ölçeklendirmek, riskleri gidermek ve hataları ortadan kaldırmak için otonom yetenekleri kullanın

 -Erişim kontrolleriyle verileri proaktif olarak koruyun, kullanıcı riskini ve görünürlüğü yönetin ve keşif ve sınıflandırma için araçlar sağlayın

 -Müşteri ve bulut hizmeti sağlayıcısı arasındaki güvenlik etkinliklerini bilerek kapsamak için bulut paylaşılan güvenlik sorumluluğu modelini izleyin

 -“İlk önce güvenlik” yaklaşımı için yaklaşımı için güvenliği mimarinin tasarımına dahil edin

 Bulut güvenliği, kuruluşlara güvenlik gereksinimlerini ele alma ve kuruluşların yasal uyumluluk gereksinimlerine uymasını sağlama konusunda bir yaklaşım sunar. Etkili bulut güvenliği, bulut teknolojisi yığını boyunca aşağıdakilerden oluşan birden fazla savunma katmanı gerektirir:

 -Hassas sistemlere ve verilere yetkili erişimi engellemek için tasarlanan Önleyici kontroller

 -Denetim, izleme ve raporlama yoluyla yetkisiz sistemleri ve veri erişimini ve değişiklikleri ortaya çıkarmak için tasarlanmış algılama kontrolleri

 -Hem düzenli hem de kritik güvenlik güncellemelerini önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için tasarlanmış otomatik kontroller

 -Güvenlik ilkelerini, standartları, uygulamaları ve prosedürleri ele almak için tasarlanmış Yönetim kontrolleri

 -Makine öğrenimi ve yapay zeka, bağlamsal farkındalık teknolojilerini bir bulut güvenlik portföyü boyunca genişletir. Bulut güvenliği ile işletmeler, güvenliği ağ, donanım, çip, işletim sistemi, depolama ve uygulama katmanlarına genişleten IaaS, PaaS ve SaaS genelinde korumaya sahip olur.

Bulut güvenliği için paylaşılan sorumluluk modeli nedir?

 Bulut güvenliği, bulut sağlayıcısı ile müşteri arasında paylaşılan bir güvenlik sorumluluğudur. Bulut paylaşımlı güvenlik sorumluluğu modeli, bulut hizmeti sağlayıcısı ile hizmet abonesi arasındaki iş bölümünü iletmek için temel bir bulut güvenliği ve risk yönetimi yapısıdır. Her tür bulut hizmeti için paylaşılan güvenlik sorumluluğu modelinin net bir şekilde anlaşılması, bulut güvenlik programları için kritik öneme sahiptir. Ne yazık ki paylaşılan güvenlik sorumluluğu modelinin bulutta en az anlaşılan güvenlik kavramlarından biri olduğu da söylenebilir. Aslında, CISO’ların sadece yüzde 8’i, bulut hizmet sağlayıcısına (CSP) karşı SaaS güvenliğini sağlama rolünü tam olarak anlıyor. Basitçe ifade etmek gerekirse, paylaşılan güvenlik sorumluluğu modeli, bulut hizmeti sağlayıcısının hizmetin güvenlik ve erişilebilirliğinin sürdürülmesiyle ilgili sorumluluk alanını ve müşterinin hizmetin güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak ve her ikisinin de belirli bir görevde olduğunu ifade eder.

 Şirketlerin sorumluluklarını anlamaları gerekir. Verileri yeterli derecede korumamak ciddi ve maliyetli sonuçlara neden olabilir. Bir ihlalin sonucunu yaşayacak birçok organizasyon, maliyeti karşılayamayabilir, hatta büyük şirketler bile bunun finansallarına etkisini görebilir. Paylaşılan bir güvenlik sorumluluğu modelinin amacı, hızlı dağıtıma izin veren yerleşik güvenlikle esneklik sağlamaktır. Bu nedenle, organizasyonların bulut güvenliği sorumluluklarını anlamaları gerekir. Genellikle bulutun “güvenliği” ile bulut “içindeki” güvenlik olarak anılır.

 Paylaşılan güvenlik sorumluluğu ve güven: Paylaşılan güvenlik modelinin sonunu korumak için bir bulut ortağı seçerken güven çok önemlidir. Organizasyonlar, rolleri ve sorumlulukları net bir şekilde anlamalı ve bağımsız üçüncü taraf güvenlik denetimlerine ve tasdiklerine erişebilmelidir.

 Otomasyon ve makine öğrenimi: Bulut tehditleri makine hızında taşınırken, geleneksel kurumsal güvenlik de insan hızında analiz ve tepki verir. Bulut ortamlarında modern güvenlik tehdit tespiti ve yanıtı otomatikleştirmelidir. Gelişmiş tehditler, makine öğrenimi ile tehdit tahmini, önleme, tespit ve müdahaleye yeni bir gelişmişlik düzeyi getiren güvenlik çözümleri gerektirir.

 Kapsamlı savunma: Tüm teknoloji yığını boyunca çeşitli güvenlik katmanları, bulut sağlayıcılarının fiziksel veri merkezlerini korumaya yardımcı olmak üzere doğru kişi, süreç ve teknoloji için önleyici, araştırmacı ve yönetim kontrolleri içermelidir.

 Kimlik yönetimi: Mobil cihazlar, uygulamalar ve kullanıcı kişilikleri daha yaygın hale geldikçe, kimlik yeni çevre haline geldi. Güvenli kimlik bilgilerine dayalı olarak bulutta ve şirket içinde erişim ve ayrıcalıkları kontrol etmek çok önemlidir.

 Görünürlük: Bulut erişim güvenliği aracısı ve bulut güvenliği duruş yönetimi çözümü, bir organizasyonun tüm bulut ortamı genelinde görünürlüğü ve kontrolü artırır.

 Sürekli uyum:Yönergeye uygunluk isteğe bağlı değildir ve uyumluluk ile güvenlik aynı şey değildir. Organizasyonlar, örneğin konfigürasyon kayması ve hatalar nedeniyle güvenlik ihlali olmadan uyumluluk ihlallerini yaşayabilir. Şirketlerin, bulut ortamlarında uyumlulukla ilgili kapsamlı, zamanında ve eyleme geçirilebilir veriler sağlayan bir bulut yönetimi çözümüne sahip olması çok önemlidir.

 Varsayılan olarak güvenlik: Güvenlik kontrolleri, işletmenin güvenliği etkin hale getirmeyi hatırlamasını gerektirmek yerine varsayılan olarak bulut sağlayıcısı tarafından etkinleştirilmelidir. Herkesin farklı güvenlik kontrollerini güçlü bir şekilde anlaması ve bunların riskleri azaltmak ve tam bir güvenlik duruşunu uygulamak için birlikte nasıl çalıştıklarını öğrenmesi gerekmez. Örneğin, veri şifrelemesi varsayılan olarak açılmalıdır. Bulutlarda tutarlı veri koruma kontrolleri ve ilkeleri uygulanmalıdır.

 İzleme ve geçiş: Bulut geçici kullanıcılarına ve bölmelere yönelik güvenlik ilkeleri yöneticilerin iş yüklerinin güvenliğini sağlamaya yardımcı olması için kurulmalı ve uygulanmalıdır. Bulut geçici kullanıcılarındaki bulut güvenlik duruşunun birleşik bir görünümü de yanlış konfigüre edilmiş kaynakları tespit etmek ve geçici kullanıcılar arasında güvensiz aktiviteyi tespit etmek için gereklidir ve güvenlik yöneticilerine bulut güvenlik sorunlarını izleme ve çözme konusunda görünürlük sağlar.