Uzman Sistem Nedir ?

Uzman Sistem Nedir ;.

Bir kural tabanlı sistem olarak nitelendirilebilir.İnsanın neden-sonuç ilişkisine bağlı kalarak bir sonuca varması gibi mantıksal işlemler sonucunda bir çıkarım yapılır.

Bir Uzman Sistemin 4 Temel Parçası vardır;

 • Kural Tabanı   (Kuralların Tutulduğu Yer)
 • Bilgi Tabanı      (Probleme ait Bilgiler)
 • Çıkarım Motoru  (if … Then ….. Else ……)
 • Kullanıcı ve Uzman Arabirimi

Bulanık mantık bir bulanık küme mantığına dayanır. Bulanık küme, küme’ ye aitlik derecesi ,  üyelik değeri (μ) ile tanımlanmış olan kümeyi ifade eder. Klasik küme kavramında bir eleman bir kümenin üyesidir veya değildir. Bulanık mantıkta,  küme aitlik derecesi μ, 0 ile 1 arasında değişir. 0 kümeye ait olmamayı 1 ise kesin olarak o kümenin üyesi olmayı gösterir. Küme aitlik derecesi çok farklı fonksiyonlarla oluşturulabilir.

 Avantaj ve Dezavantajları

 • Bulanık mantığın en güçlü tarafı var olan bir uzman bilgisinin kullanılmasıdır.
 •  Bu durum uzman bilgisinin tam olarak elde edilemediği durumlarda ise büyük bir dezavantaj oluşturur.

BM birçok kontrol uygulamasında başarıyla kullanılmıştır. Bazıları;

 • Robotik
 • Proses kontrol
 • Ev elektroniği
 • Trafik
 •  Görüntü işleme
 •  Veri tabanı sorgulama
 •  Arıza denetimi