Statik metodlar nedir ve kullanımı

Statik metodlar nedir ve kullanımı

Merhaba Arkadaşlar,

Statik metodlar isminden anlaşılacağı üzere nesne oluşturulamayan sınıfları oluşturur ve nesne oluşturmadan metodları kullanmamızı sağlar.class ve void anahtar kelimelerinden önce statik anahtar kelimesi yazılır.Bu anahtar kelimesi ile sınıfımızın ve metodumuzun statik olduğunu belirtiyoruz.Örnek üzerinden anlaşılacağını umuyorum ve hesapla adında bir sınıfımız olsun ve içinde topla adında bir metodumuz olsun.Bu metod parametreli veya parametresiz olabilir.Metod dışarıya ifade döndürmeyede bilir döndürebilir.

Örneğimizde geriye değer döndüren bir metod da ve void yani geri değer dönüşü olmayan bir metod yazacağız.

Örnekte görüldüğü gibi bir form tasarmı yaparak statik bir hesapla isminde class yazarak ona bağlı topla isminde geriye değer döndüren bir metod ve void tipinde statik bir carp isminde metod yazalım.Her iki metodumuzda parametreli olacaktır.

Hesapla Classının kodları :

public static class hesapla
{
public static int topla(int say1,int say2)
{

int c=say1+say2;
return c;
}
public static void carp(int say1, int say2)
{
MessageBox.Show("Sonuc Çarpım : " + (say1 * say2));

}
}

ve sınıfımızı ve metodlarımızı yazdıktan sonra kodların çalışması için buttonun click eventine yazılacak kodlar aşağıdaki gibidir;

int say1 = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
int say2 = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
int donendeger=hesapla.topla(say1, say2);
MessageBox.Show( "Sayı 1 ve Sayı 2 nin Toplamı :"+ donendeger);

hesapla.carp(say1, say2);

yukarıda görüldüğü üzere integer tipinde say1 ve say2 değişkenimiz vardır. Hesapla classımızın topla metodu geriye değer dönderen return anahtar kelimesi olduğu için ve void anahtar sözcüğü olmadığı için geriye değer döndürür.int donendeger değişkeni ile metodda gelen değeri yakalıyoruz ve messagebox ile ekrana gelen değeri yazdırıyoruz.

alt kısmında bulunan hesapla.carp(say1, say2);  metoduna eriştiğimizde  geriye değer döndürmediği için messagebox ile sonucu metodun içine yazmamız gerekti.Programı çalıştırınca ilk olarak topla metodu çalışacak ve ekrana sonucu yazdırcak.Daha sonra ise çarpma işlemi için carp metodu çalışacak ve ekranan metodun içinde bulunan messagebox ile değerleri metod içinden yazdırırız.konu umarım anlaşılmıştır.