Router Komut Satırı İşlemleri

Cisco IOS’lar kullanıcılara birçok bakımdan kolaylıklar sunarlar. Örneğin Cisco IOS’lar komut kullanımı sırasında kullanıcılara geniş bir yardım seçeneği sunar. Mesela komut satırındayken ? karakterine basarsanız bulunduğunuz modda kullanabileceğiniz tüm komutlar bir liste halinde karşınıza çıkacaktır. Eğer sıralanan komutlar ekrana sığmıyorsa ekranın alt kısmında –More- diye bir ifade belirecektir. Burada space tuşuna basarsanız sonraki komutları bir ekrana sığacak şekilde görebilirsiniz. Yok, eğer varolan komutları teker teker görmek istiyorsanız Enter tuşuna basmanız gerekir. Bunun haricinde Cisco IOS’lar komut bazında da yardım sağlıyor. Şöyleki; farzedelimki siz sh harfleriyle başlayan komutları listelemek istiyorsunuz. Bunun için komut satırına sh? yazarsanız sh ile başlayan tüm komutlar listelenecektir. Ayrıca kullandığınız komutun parametreleri hakkında bilgi almak içinde komutu yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp ? karakterine basın. Örneğin show komutuyla birlikte kullanılabilecek parametreleri görmek için show ? ifadesini yazmalısınız.

Cisco IOS’un kullanıcılara sağladığı diğer önemli bir kolaylık ise komutların syntax’ını tam yazmaya gerek kalmadan komutu anlayarak zaman kazandırmasıdır. Örneğin show komutunu kısaltılmış hali sh’dir. Yani siz komut satırından sh girerseniz IOS bunun show komutu olduğunu anlayacaktır. Komutların kısaltılmış halini belirleyen kural ise o komutun komut listesinde tek (unique) olarak tanımlayabilecek karakter dizisini belirlemektir. Ayrıca komutun kısaltılmış halini yazdıktan sonra Tab tuşuna basarsanız IOS bu komutu, kısaltılmamış haline tamamlayacaktır. Örnegin show komutunu yazmak için sh yazıp Tab tuşuna basarsanız IOS bu komutu show şeklinde tamamlayacaktır. Ayrıca IOS varsayılan olarak yazdığınız son 10 komutu hafızasında tutar. Bu sayıyı “history size” komutunu kullanarak 256’ya kadar arttırabilirsiniz.Komut yazımı sırasında karşılaşabileceğiniz hata mesajları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hata MesajıAçıklama
%Incomplete commandYazdığımız komutun tamamlanmadığını, eksik parametre girildiğini belirtir.
%Invalid inputBu hata mesajıyla birlikte ^ karakteri kullanılır ve bu karekter yanlış girilen omutun neresinde yanlış yapıldığını gösterir.
%Ambiguous commandGirilen komut için gerekli karakterlerin tamamının girilmediğini belirtir. Kullanmak istediğiniz komutu ? karakterini kullanarak tekrar inceleyin.

 Aşağıgaki tabloda ise komut satırında kullanılabilecek kısayol tuşları ve fonksiyonlarını bulabilirsiniz. 

Kısayolİşlevi
Ctrl+Aİmleç’i komut satırının başına taşır.
Ctrl+Eİmleç’i komut satırının sonuna taşır.
Ctrl+N veya (¯)Router’a son girdiğiniz komutlar arasında gezinmemizi sağlar.
Ctrl+F veya (®)İmleç’i komut satırında bir karakter sağa götürür.
Ctrl+B veya (¬)İmleç’i komut satırında bir karakter sola götürür.
Ctrl+ZKonfigürasyon modundan çıkartıp exec moda geri döndürür.
Ctrl+P veya (­)Router’a girdiğiniz son komutu gösterir.

Router Configurasyon Komutları

Router üzerinde yapmış olduğunuz değişikliklerin kalıcı olması için bu değişikliklerin konfigürasyon dosyasına yazılması gerekir. Aşağıdaki tabloda Router üzerindeki konfigürasyon ayarlarını görmek, kaydetmek veya silmek için kullanılabilecek komutları bulabilirsiniz. 

IOS 10.3 ve öncesiIOS 11.3 ve öncesiIOS 12.0Açıklama
Write terminalShow running-configMore system: startup-configRouter üzerinde çalışan konfigürasyonu gösterir.
Show configurationShow startup-configMore NVRAM: startup-configNVRAM’da bulunan ve Router boot ederken kullanılan konfigürasyonu gösterir.
Write eraseErase startup-configErase NVRAMNVRAM’de bulunan ve Router boot ederken kullanılan konfigürasyon dosyasını siler.
Write memoryCopy runnig-config startup-configCopy system: running–configRouter üzerinde yapmış olduğumuz konfigürasyon ayarlarının kalıcı olması için NVRAM’daki konfigürasyon dosyasını yazar.
Write networkCopy running-config TFTPCopy system: running-config FTP; TFTPÇalışan konfigürasyonunu FTP veya TFTP server’a kaydetmek için kullanılır.

IOS’un Yedeklenmesi ve Geri Yüklenmesi: Cisco IOS’ların yedeklenmesi ve yedekten geri yüklenmesi için kullanılan komutlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

KomutAçıklama
Copy flash tftpRouter’ın flash’ındaki IOS’un yedeğini TFTP server’a kopyalar.
Copy tftp flashTFTP server’da bulunan bir IOS imajını flash’a kopyalamak için kullanılır.
Copy running-config tftpRouter üzerinde çalışan konfigürasyonu TFTP sunucuna kopyalar.
Copy tftp running-configTFTP sunucunda bulunan bir konfigürasyon dosyasını router’a yükler.