Python sayı tahmini kod örneği

 from random import randint
 
rand=randint(1, 100)
sayac=0
 
while True:
  sayac+=1
  sayi=int(input("1 ile 100 arasında değer girin (0 çıkış):"))
  if(sayi==0):
    print("Oyunu İptal Ettiniz")
    break
  elif sayi < rand:
    print("Daha Yüksek Bir Sayı Girin.")
    continue
  elif sayi > rand:
    print("Daha Düşük Bir Sayı Girin.")
    continue
  else:
    print("Rastele seçilen sayı! "+ str(rand))
    print("Tahmin sayınız:" +str(sayac))