Python Json Data Kullanımı

 JSON farklı diller arasında iletişimi sağlamak için geliştirilmiş basit bir veri formatıdır. Bu veri formatı Python’daki sözlük ve listelere çok benzer. İki tür kullanımı vardır. Birincisi anahtar-değer mantıyla çalışır.

 JSON ifadelerinde her öğe arasında virgül olmalıdır. Anahtar ve değer ikilisi arasında ise iki nokta kullanılır.

 İkinci kullanımı ise liste tipine çok benzer. Bu kullanımda anahtar-değer değil, sadece değer verilir.

 JSON modülünde 4 ana fonksiyon bulunuyor. Bunlardan ikisi Python ile JSON oluşturmaya yararken diğer ikisi JSON verilerini çözmeye yarar. JSON oluşturan fonksiyonlar şu ikisidir:

 json.dump

 json.dumps

 JSON verilerini çözen iki fonksiyon ise şunlardır:

 json.load

 json.loads

import json

data =  '{ "name":"John", "age":30, "city":"New York"}'

veri = json.loads(data)

print(veri["age"])
import json
 
x = {
  "name": "John",
  "age": 30,
  "city": "New York"
}

# JSON'a dönüştürme işlemi:
y = json.dumps(x)

# Sonuç JSON olarak döner:
print(y)