Ms sql de Minimum ve Maximum Sayıları bulmak

Ms sql de Minimum ve Maximum Sayıları bulmak için 2 tane hazır fonsiyon var,

Mininmum ve Maximum sayıları bulurken hazır foksiyonda sayının bulunduğu kolon tipinin int veya float olması gerekmektedir.

Daha önce bir işlem yaparken varchar alan kullandığım için 4 hane ve 5 hane olan sayıların 4 hanenin en büyüğü getirmişti.

oysaki 4 haneden büyük 5 haneli bir sayı vardı.Hatayı tesadüf farkettim ve hatalı olan işlemin neden kaynaklandığını buldum.

Oysaki varchar olan kolon int tipine normal convert edilince sorun düzeldi.

Bu fonksiyonda diğer fonksiyonlar gibi group by kullanımına gerek yoktur.Normal de çalışabiliyor.Fonksiyonun kullanımı aşağıdaki gibidir.

select <istediğinizkolon>,min(<sayı>) from <TabloAdı>

select <istediğinizkolon>,min(<sayı>) from <TabloAdı>