Kurucular Constructors nedir

Kurucular Constructors nedir•Nasıl ki otomobil tasarımında hareketle , fabrikalarda somut otomobil üretmenin yönetem(ler)i varsa , java’da bir sınıftan nesne yaratmanın yöntemleri vardır.•Sınıftan nesne üreten bir yönteme kurucu diyoruz.Sınıftan nesne yaratan bir yada birden çok yöntem olabilir.Önce en basit durumu ele alalım.•Sınıftan bir nesne yaratmak için new anahtarı kullanılır.••Public class Toplama {••…..••}

Toplama toplama=new Toplama();

Sınıftan bir nesne yaratmak istediğimizde üstteki komutu kullanabilirz.•Toplama sınıfına ait bir nesne yaratır.yani ana bellekte ona bir yer ayırır.•Deyim Sınıftan nesne yaratan bir deyimdir.En sağdaki Toplama()’ya kurucu diyoruz.Görünüşte bir metoda benziyor ama metot değildir çünkü;1.Bu metodun bir değer bölgesi yoktur;void dahil hiçbir değer almaz.2.Sınıfın adını taşır.• üsteki nedenlerden dolayı kurucu,genel anlamda metot değildir.Kurucunun bir tek işlevi vardır: sınıftan

nesne(ler) yaratmaktır.Bazı kaynaklarda kurucu  metot denilir.

Toplama() deyimi ile istediğimiz kadar nesne yaratabiliriz.

Ör:  Toplama t1 = new Toplama();

Toplama t2 = new Toplama();

Toplama t3 = new Toplama();